Ngày đến Cho Đêm(s) Số Phòng Số người

FLC VINH PHUC RESORT

Khu Trung, 13 Highway,
Vinh Thinh hamlet,
Vinh Tuong Ward,
Vinh Phuc District, Vietnam

Contact Information

Tel: (84) 211 3785 888(84) 211 3785 888
Hotline: 0904 821 888
Fax: (84) 211 3797 999
info@flcvinhphucresort.com

Check-in after 13:00h
Check-out until 12:00h

Khu vui chơi trẻ em

 

1. Khu vui chơi trẻ em trong nhà

Đây là dịch vụ có thu phí với những trò chơi độc đáo, an toàn, vui nhộn dành cho các bé.

Mở cửa hàng ngày từ 9h:00 đến 23h:00

 

 

Khu vui chơi trẻ em trong nhà

 

 2. Khu vui chơi trẻ em ngoài trời:

Là dịch vụ miễn phí dành cho các bé

Mở cửa hằng ngày từ 9h:00 đến 21h:00

 

 

Khu vui chơi trẻ em ngoài trời