FLC VINH PHUC RESORT

Khu Trung, 13 Highway,
Vinh Thinh hamlet,
Vinh Tuong Ward,
Vinh Phuc District, Vietnam

Contact Information

Tel: (84) 211 3785 888(84) 211 3785 888
Hotline: 0904 821 888
Fax: (84) 211 3797 999
info@flcvinhphucresort.com

Check-in after 13:00h
Check-out until 12:00h

Chọn ngày đăng ký:

  • Thời điểm vào:
  • Thời điểm ra:
  • Số ngày:
  • Số phòng:
  • Số người:
TRANG CHỦ  |   LIÊN HỆ  |   ĐĂNG KÝ  |   SITEMAP  |   CHÍNH SÁCH

FLC VINH PHUC RESORT
Add: Khu Trung, 13 Highway, Vinh Thinh hamlet,
Vinh Tuong Ward, Vinh Phuc District, Vietnam
Tel: (84) 211 3785 888(84) 211 3785 888 / Fax: (84) 211 3797 999
Hotline: 0904 821 888

Email:info@flcvinhphucresort.com

 

 

Copyright © 2015 FLC Group. Designed by FLC Tech & Media